اکثر کاربران فیس بوک در ایالات متحده هنوز هم به غول شبکه های اجتماعی وفادار هستند

اکثر کاربران فیس بوک در ایالات متحده هنوز هم به غول شبکه های اجتماعی وفادار هستند اکثر کاربران فیس بوک در ایالات متحده هنوز هم به غول شبکه های اجتماعی وفادار هستند. با وجود رسوایی اطلاعاتی حاصل از فروش اطلاعات کاربران به شرکت های تجاری و دولتی، آمارها همچنان حکایت از استفاده مانند گذسته بیش اطلاعت بیشتر دربارهاکثر کاربران فیس بوک در ایالات متحده هنوز هم به غول شبکه های اجتماعی وفادار هستند[…]

نقش رسانه های اجتماعی در کمک به کاهش وزن

نقش رسانه های اجتماعی در کمک به کاهش وزن نقش رسانه های اجتماعی در کمک به کاهش وزن بر طبق یک مطالعه جدید، به اشتراک گذاشتن پیروزی ها و سختی های دوره ی رژیم کاهش وزن خود  با دیگر اعضای جامعه مجازی آنلاین نقش مهمی در موفقیت شما در لاغری دارد. این مطالعه نقش جوامع اطلاعت بیشتر دربارهنقش رسانه های اجتماعی در کمک به کاهش وزن[…]

.site-info { display: none; }