فیلتر

تومان۲۵.۰۰۰
0
این بسته شامل 46 تست آزمون معلم تحول آفرین است که برای آزمون اصلح آموزش و پرورش ویژه دبیری تهیه شده است. سوالات فایل حاضر بر مبنای منابع زیر می باشد:شورای عالی انقلاب فرهنگی. مبانی نظری سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی (بخش اول و دوم، صفحات...