هیچ ارتباطی بین بازی های ویدیویی خشونت آمیز و رفتار وجود ندارد

ارتباط بین بازی های ویدیویی خشن و رفتار کاربران وجود ندارد ارتباط بین بازی های ویدیویی خشن و رفتار کاربران وجود ندارد هیچ ارتباطی بین بازی های ویدیویی خشونت آمیز و رفتار وجود ندارد محققان دانشگاه یورک هیچ شاهدی را مبنی بر حمایت از نظریه ای که بازی های ویدئویی رفتار بازیکنان را خشن تر اطلاعت بیشتر دربارههیچ ارتباطی بین بازی های ویدیویی خشونت آمیز و رفتار وجود ندارد[…]

مطالعات نشان می دهد که بازی های اکشن توانایی های شناختی مغز را گسترش می دهند

مطالعات نشان می دهد که بازی های اکشن توانایی های شناختی مغز را گسترش می دهند

مطالعات نشان می دهد که بازی های اکشن توانایی های شناختی مغز را گسترش می دهند مغز انسان یاد می گیرد و سازگار می شود. مطالعات متعددی در مورد تأثیر بازی های ویدیویی بر مغز بوسیله اندازه گیری توانایی های شناختی مانند ادراک و زمان واکنش انجام شده است. یک تیم بین المللی روانشناسان، اطلاعاتی را از اطلاعت بیشتر دربارهمطالعات نشان می دهد که بازی های اکشن توانایی های شناختی مغز را گسترش می دهند[…]