هیچ ارتباطی بین بازی های ویدیویی خشونت آمیز و رفتار وجود ندارد

ارتباط بین بازی های ویدیویی خشن و رفتار کاربران وجود ندارد ارتباط بین بازی های ویدیویی خشن و رفتار کاربران وجود ندارد هیچ ارتباطی بین بازی های ویدیویی خشونت آمیز و رفتار وجود ندارد محققان دانشگاه یورک هیچ شاهدی را مبنی بر حمایت از نظریه ای که بازی های ویدئویی رفتار بازیکنان را خشن تر اطلاعت بیشتر دربارههیچ ارتباطی بین بازی های ویدیویی خشونت آمیز و رفتار وجود ندارد[…]

.site-info { display: none; }